Vertraagde taalontwikkeling

De taalontwikkeling van een kind is vertraagd wanneer een kind op taalgebied achterblijft of opvalt in vergelijking met leeftijdsgenootjes. Het kind begrijpt taal onvoldoende, maakt te korte zinnen of heeft een te kleine woordenschat. Een vertraagde taalontwikkeling kan voorkomen met een vertraagde spraakontwikkeling. Een vertraagde taalontwikkeling kan ook samenhangen met andere problemen zoals gehoorproblemen of een algehele ontwikkelingsachterstand. Als er naast de vertraagde taalontwikkeling geen andere ontwikkelingsproblemen zijn noemen wij de achterstand in de taalontwikkeling een TOS. TOS staat voor Taalontwikkelingsstoornis

Download de folder: Vertraagde taalontwikkeling
  • Klik HIER voor een SNEL test.

Opmerking: De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen. Met de SNEL krijgt u inzicht in de taalontwikkeling van uw kind. De SNEL-vragenlijst is nog niet uitgetest op grote groepen kinderen. Wetenschappers weten nog niet precies of de conclusie bij alle kinderen klopt. Om te bepalen of de taalontwikkeling van uw kind goed verloopt, is daarom de mening van een deskundige (consultatiebureauarts/verpleegkundige of logopedist) altijd belangrijk en doorslaggevend.

Download de folder: Kind en taal

Taalstoornissen als gevolg van neurologische problematiek

Als gevolg van neurologische aandoeningen kunnen er problemen ontstaan met niet alleen het spreken en het begrijpen van mondelinge taal, maar ook met het lezen en schrijven. Welke taalproblemen er ontstaan en hoe groot deze zijn is onder andere afhankelijk van de plaats en de ernst van de hersenbeschadiging, de eerdere taalvaardigheden en iemands persoonlijkheid en algehele gezondheid.

Download de folder: Afasie