Adem en stem

Bij intensief of verkeerd gebruik van de stem kan de stem hees of schor worden. Iedereen heeft wel eens last van de stem, bijvoorbeeld na een verkoudheid of na een feestje. Deze stemproblemen gaan weer over. Wanneer de stemproblemen blijven bestaan wordt spreken steeds vermoeiender en moeilijker. Bij functionele stemproblemen wordt de stem verkeerd gebruikt of misbruikt (door bijvoorbeeld roepen en door stemmen te imiteren). Bij organische stemproblemen zijn er afwijkingen van de stembanden zoals stembandknobbeltjes, poliepen of een stembandverlamming. Functionele stemproblemen kunnen in de loop van de tijd veranderen in organische stemproblemen. Meerdere beroepssprekers hebben stemproblemen omdat er geen goede verhouding bestaat tussen de stembelasting en de stemrust; de stem heeft onvoldoende tijd om te herstellen. Bij (vermoedens van) organische stemstoornissen werk ik samen met KNO-artsen.

Met logopedie kan ook aandacht worden besteden aan de ademproblemen en de eventuele stemproblemen bij astma, hyperventilatie, COPD en Covid-19.

Download de folder: Stemklachten
Download de folder: Ken je stem