Werkwijze

Aanmelding voor logopedie kan telefonisch of via de e-mail.

Bij het intakegesprek noteer ik uw gegevens en bespreken wij uw vraag.

Na het intakegesprek start het logopedisch onderzoek. Afhankelijk van uw vraag duurt het onderzoek één of meerdere afspraken. Na het onderzoek bespreken wij de resultaten en het vervolg. U kunt adviezen krijgen waarmee u eerst thuis probeert de klacht te verminderen. Of wij besluiten te starten met een behandeling. Soms spreken wij af eerst contact op te nemen met een specialist.

Voor het starten van een behandeling wordt een behandelovereenkomst opgesteld.

Behandelingen kunnen één of meerdere keren per week plaatsvinden. Een behandeling duurt, afhankelijk van de soort behandeling, 25 minuten of 55 minuten. Ouders zijn in principe bij de behandeling aanwezig zodat zij goed geïnformeerd zijn en zij de oefeningen thuis kunnen herhalen. Regelmatig evalueren wij de resultaten van de behandeling. Het aantal behandelingen is afhankelijk van uw vraag.

Om de logopedie goed af te stemmen op school of op andere zorg neem ik na uw toestemming contact op met derden. Door de samenwerking met anderen wordt bij de logopedie het meest optimale resultaat behaald. Ik werk samen met onder andere de leerkracht, de intern- en ambulant begeleider, de pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal, de fysiotherapeut, de orthopedagoog, de huisarts of specialist en de tandarts.

Als de logopedie stopt schrijf ik een eindverslag. Dit is een verslag voor de huisarts of verwijzend arts en voor u. Als het wenselijk is komt u op een later moment nog een keer terug voor een controle.

Wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan meldt u zich zo snel mogelijk, maar in ieder geval 24 uur van tevoren, af. Bij ziekte op de dag van de afspraak meldt u zich voor 09.00 uur af. De praktijk is altijd bereikbaar via de telefoon (WhatsApp, voice-mail of SMS) of via de e-mail.