Werkwijze

Aanmelding voor logopedie kan telefonisch, via de e-mail of via het aanmeldformulier op deze website.

Tijdens het intakegesprek noteer ik uw gegevens en breng ik samen met u uw vraag in kaart.

Na het intakegesprek volgt het logopedisch onderzoek. Afhankelijk van uw vraag duurt het onderzoek één of meerdere afspraken. Na het onderzoek bespreken wij de onderzoeksresultaten, de conclusie en het vervolg. Zo kunt u adviezen krijgen waarmee u eerst thuis probeert de klacht te verminderen. Of er wordt besloten te starten met een behandeling. Soms wordt afgesproken eerst contact op te nemen met een specialist.

Voor het starten van een behandeling wordt een behandelovereenkomst opgesteld.

Behandelingen kunnen één of meerdere keren per week plaatsvinden. Een behandeling duurt, afhankelijk van de soort behandeling, 25 minuten of 55 minuten. Ouders/verzorgers zijn in principe bij de behandeling aanwezig zodat zij goed geïnformeerd zijn en zij de oefeningen thuis kunnen herhalen. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. De totale duur van het behandeltraject is afhankelijk van uw vraag.

Om de logopedische behandeling goed af te stemmen op andere begeleiding of zorg neem ik na uw toestemming tijdens het behandeltraject regelmatig contact op met derden. Door de samenwerking met anderen wordt bij de logopedie de meeste vooruitgang geboekt. Ik werk hiervoor nauw samen met onder andere de leerkracht, de intern- en ambulant begeleider, de pedagogisch medewerker van de peuterspeelzaal, de fysiotherapeut, de orthopedagoog, de huisarts of specialist en de tandarts.

Aan het einde van de behandelperiode worden de resultaten besproken. Zijn de vooraf gestelde behandeldoelen behaald? Is het wenselijk de behandeling voort te zetten? Eventueel wordt het behandelplan dan aangepast. Wanneer het behandeltraject wordt afgerond schrijf ik een eindverslag. Dit is een verslag voor de verwijzend arts en voor u. Indien wenselijk komt u op een later tijdstip terug voor een controle.

Wanneer een gemaakte afspraak niet door kan gaan, dient u dit zo snel mogelijk, maar in ieder geval 24 uur van tevoren te melden. Bij ziekte op de dag van de afspraak, dient u de afspraak voor 09.00 uur af te melden. De praktijk is altijd bereikbaar via de telefoon (voice-mail, SMS of WhatsApp) of via de e-mail.