Directe toegankelijkheid logopedie (DTL) en verwijsbrief

U kunt meestal zonder een verwijsbrief een afspraak maken. Bij de eerste afspraak vindt een DTL screening plaats. Een DTL screening is een kort gesprek om te bekijken of uw vraag met logopedie kan worden verholpen. Als hier twijfels over zijn adviseer ik u uw vraag eerst te bespreken met uw huisarts. Na uw bezoek aan de huisarts kan alsnog met logopedie worden gestart.

In sommige situaties is voor logopedie wel een verwijsbrief nodig. Een arts schrijft deze verwijsbrief en u neemt deze verwijsbrief mee bij de eerste afspraak. Als een verwijsbrief nodig is vertel ik u dat bij de aanmelding.