Verwijsbrief en directe toegankelijkheid logopedie (DTL)

De behandeling vindt plaats met een verwijzing van een arts of een specialist. Enkele zorgverzekeraars accepteren ook een verwijsbrief van een tandarts, een orthodontist of een consultatiebureauarts. Deze verwijsbrief neemt u mee naar het intakegesprek.

Ook zonder een verwijsbrief kunt u een afspraak maken. Tijdens deze eerste afspraak vindt een DTL-screening plaats. Een DTL-screening is een 10 minuten durend gesprek om te beoordelen of uw vraag geschikt is voor een logopedische behandeling. Indien hier twijfels over zijn adviseer ik u uw vraag voor te leggen aan uw huisarts. Na uw bezoek aan de huisarts kunt u vervolgens met een verwijsbrief alsnog een afspraak maken om met een logopedisch onderzoek te starten.

Nog niet alle zorgverzekeraars vergoeden in 2019 een DTL-screening. Vraag dit eerst na bij uw zorgverzekeraar. Indien uw zorgverzekeraar ervoor gekozen heeft Directe Toegankelijkheid Logopedie nog niet te vergoeden, maakt u eerst een afspraak met uw huisarts om een verwijsbrief voor logopedie te vragen.