Verwijsbrief en directe toegankelijkheid logopedie (DTL)

De behandeling vindt vaak plaats met een verwijzing van een huisarts of een medisch specialist. Meerdere zorgverzekeraars accepteren ook een verwijsbrief van een tandarts, orthodontist, jeugdarts, bedrijfsarts en een arts verstandelijk gehandicapten. Deze verwijsbrief neemt u mee bij de eerste afspraak.

Ook zonder een verwijsbrief kunt u een afspraak maken. Tijdens de eerste afspraak vindt een DTL-screening plaats. Een DTL-screening is een 10 minuten durend gesprek om te beoordelen of uw vraag met een logopedische behandeling kan worden verholpen. Indien hier twijfels over zijn adviseer ik u uw vraag eerst te gaan bespreken met uw huisarts. Na uw bezoek aan de huisarts kan er alsnog een afspraak voor een intakegesprek worden gemaakt.