Tevredenheidsonderzoek

Bij de afsluiting van de behandeling vraag ik aan u of u een korte vragenlijst wil invullen. De vragen gaan over uw ervaringen met de logopedie. QDNA verwerkt deze vragenlijsten .