Visie

Spreken is een complex proces. Spreken is ook belangrijk. Door met elkaar te spreken maken wij contact met elkaar. Wij willen allemaal vertellen wat ons bezig houdt en gehoord worden.
Niet alleen u of uw kind maar ook de directe omgeving is belangrijk bij de behandeling. Ik vind het belangrijk dat ouders bij een behandeling aanwezig zijn. En werk samen met peuterspeelzalen, scholen en andere betrokkenen.

In de behandeling gaat het om uw vraag. Samen met u en met de directe omgeving zoek ik naar de meest optimale vorm om u te helpen. Daarbij vind ik een vertrouwelijke en plezierige sfeer met een hoge kwaliteit van de logopedie belangrijk.