Visie

Stem, spraak en taal zijn voor mensen belangrijke middelen om contact met anderen te maken. Dit spreken is een complex proces.
Niet alleen u of uw kind, maar ook de directe omgeving, zijn dan ook belangrijk bij de invulling van de behandeling. Ik vind het daarom belangrijk dat ouders/verzorgers bij een behandeling aanwezig zijn. Daarnaast onderhoud ik een nauw contact met peuterspeelzalen, scholen en andere betrokkenen en instanties.

Bij de begeleiding staat uw vraag centraal. Samen met u en met de directe omgeving zoek ik naar de meest optimale vorm om de klacht te verhelpen of te verminderen. Daarbij is een vertrouwelijke, warme en gezellige sfeer een belangrijke voorwaarde. Ik streef hierbij naar het leveren van kwaliteit.