Visie

Stem, spraak en taal zijn voor mensen belangrijke middelen om contact met anderen te maken. Wij willen allemaal worden gehoord. Spreken is een complex proces.
Niet alleen u of uw kind, maar ook de directe omgeving, zijn belangrijk bij de behandeling. Ik vind het daarom belangrijk dat ouders bij een behandeling aanwezig zijn. Daarbij werk ik samen met peuterspeelzalen, scholen en andere betrokkenen en instanties.

Bij de begeleiding staat uw vraag centraal. Samen met u en met de directe omgeving zoek ik naar de meest optimale vorm om de klacht te verhelpen of te verminderen. Daarbij is een vertrouwelijke, plezierige sfeer een belangrijke voorwaarde. En wil ik in de behandeling kwaliteit leveren.