Afwijkende mondgewoonten

Afwijkende mondgewoonten zijn onder andere duimen, mondademen, verkeerd slikken en veel speekselverlies. Deze mondgewoonten kunnen spraakproblemen als gevolg hebben. De afwijkende mondgewoonten worden dan ook meegenomen in de behandeling omdat zij het spraakprobleem in stand kunnen houden. De afwijkende mondgewoonten kunnen ook leiden tot een afwijkende kaak- en/of gebitsstand. In die situatie werk ik samen met de tandarts of orthodontist. Logopediepraktijk Appeltern werkt bij de behandeling van afwijkende mondgewoonten onder andere met de Oro Myofunctionele Therapie (OMFT). Deze oefentherapie oefent het sluiten van de mond en het slikken en het spreken met de goede tongbeweging. De resultaten worden wekelijks objectief zichtbaar gemaakt.

Download de folder: Afwijkende mondgewoonten

Preverbale logopedie; eet- en drinkproblemen bij kinderen

Preverbale logopedie richt zich op het begeleiden van baby’s en jonge kinderen met eet- en drinkproblemen, bijvoorbeeld bij het niet doordrinken uit een fles of het weigeren van de fles, bij het niet doorslikken van de lepelvoeding of bij het verslikken tijdens het kauwen. Preverbale logopedie is een specialisatie in de logopedie. Ik heb extra scholing gevolgd op het gebied van de preverbale logopedie. Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Preverbale Logopedie en ben geregistreerd in het register preverbale logopedie van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie.  De behandelingen duren 55 minuten. Meestal vinden deze behandelingen aan huis plaats, in de voor het kind vertrouwde omgeving.

Download de folder: : Eet- en drinkstoornissen bij kinderen

Eet- en drinkproblemen bij volwassen

Na een ongeval, bij een ziekte zoals een aangezichtsverlamming of een tumor of bij een neurologische aandoening zoals een beroerte, ALS, MS en de ziekte van Parkinson kunnen er slikstoornissen ontstaan. Deze slikstoornissen ontstaan doordat de spieren in de mond niet goed meer worden aangestuurd of door veranderingen in de structuren van de mond.

Download de folder: Informatie over slikken
Download de folder: Slikstoornissen bij volwassenen