Lezen, spellen en dyslexie

Bij (vroegere) problemen met de klankvorming, de taal en de luistervaardigheden zoals hakken en plakken kunnen er problemen ontstaan bij het lezen en spellen. Hierdoor kan een kind in groep 2 moeite hebben met de oefeningen ter voorbereiding voor het lezen en spellen. Ook kunnen er hierdoor problemen ontstaan bij het aanvankelijk lezen in groep 3 en bij het voortgezet lezen vanaf groep 4. Naast problemen met de techniek van het lezen kunnen er problemen ontstaan met het leesbegrip. Naast leesproblemen kunnen kinderen door onvoldoende inzicht in de klank- en woordstructuren ook problemen krijgen met de spelling. De logopedische behandeling van de klankvorming, de taal en de luistervaardigheden worden vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer er vermoedens zijn van (ernstige, enkelvoudige) dyslexie adviseer ik in overleg met de leerkracht elders uitgebreid onderzoek te laten doen door een GZ-psycholoog of orthopedagoog die hier bevoegd voor zijn.

Ik heb extra scholing gevolgd op het gebied van lezen, spellen en dyslexie en ben geregistreerd in het register dyslexiebehandelaars van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Indien uw kind na een dyslexie-onderzoek niet in aanmerking komt voor een door de gemeente gefinancierd behandeltraject kan in Logopediepraktijk Appeltern een behandeling van de lees- en spellingsproblemen plaatsvinden. Deze behandelingen moeten echter door u zelf worden betaald omdat de zorgverzekeraar of de gemeente deze behandelingen niet vergoeden.

Download de folder: Dyslexiewijzer