Lezen, spellen en dyslexie

Bij (vroege) problemen met het uitspreken van klanken, de taal en de luistervaardigheden zoals ‘hakken’, ‘plakken’ en rijmen kunnen er problemen ontstaan bij het lezen en spellen. Dat kan in groep 2 bij de oefeningen ter voorbereiding voor het lezen en spellen. Maar ook in groep 3 bij de start van het leren lezen of vanaf groep 4 bij het voortgezet lezen. Naast problemen met de techniek van het lezen kan ook het begrijpen van de gelezen tekst moeilijk zijn.  Als een kind onvoldoende inzicht heeft in de klank- en woordstructuren kunnen er spellingsproblemen ontstaan. De logopedische behandeling van de klankvorming, de taal en de luistervaardigheden wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer er vermoedens zijn van dyslexie adviseer ik in overleg met de leerkracht een dyslexie-onderzoek bij een GZ-psycholoog of orthopedagoog.

Ik heb extra scholing gevolgd op het gebied van lezen, spellen en dyslexie en ben geregistreerd in het register dyslexiebehandelaars van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Indien uw kind na een dyslexie-onderzoek niet in aanmerking komt voor een door de gemeente gefinancierd behandeltraject kan in Logopediepraktijk Appeltern een behandeling van de lees- en spellingsproblemen plaatsvinden. Omdat de zorgverzekeraar en de gemeente deze behandelingen niet vergoeden worden deze behandelingen bij u in rekening gebracht.

Download de folder: Dyslexiewijzer