Lezen, spellen en dyslexie

Bij (vroege) problemen met het uitspreken van klanken, de taal en de luistervaardigheden zoals hakken en plakken kunnen er problemen ontstaan bij het lezen en spellen. Hierdoor kan een kind in groep 2 moeite hebben met de oefeningen ter voorbereiding voor het lezen en spellen. Ook kunnen er hierdoor problemen ontstaan bij de start van het lezen in groep 3 en bij het voortgezet lezen vanaf groep 4. Naast problemen met de techniek van het lezen kunnen er problemen ontstaan met het leesbegrip. Naast leesproblemen kunnen kinderen door onvoldoende inzicht in de klank- en woordstructuren ook problemen krijgen met de spelling. De logopedische behandeling van de klankvorming, de taal en de luistervaardigheden wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Wanneer er vermoedens zijn van dyslexie adviseer ik in overleg met de leerkracht onderzoek te laten doen door een GZ-psycholoog of orthopedagoog die hier bevoegd voor is.

Ik heb extra scholing gevolgd op het gebied van lezen, spellen en dyslexie en ben geregistreerd in het register dyslexiebehandelaars van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie. Indien uw kind na een dyslexie-onderzoek niet in aanmerking komt voor een door de gemeente gefinancierd behandeltraject kan in Logopediepraktijk Appeltern een behandeling van de lees- en spellingsproblemen plaatsvinden. Omdat de zorgverzekeraar en de gemeente deze behandelingen niet vergoeden worden deze behandelingen bij u in rekening gebracht.

Download de folder: Dyslexiewijzer