Gehoor

Een kind leert spraak en taal door te luisteren naar zijn omgeving en door het voorbeeld van zijn omgeving te imiteren. Als een kind minder goed hoort is een kind hier echter onvoldoende toe in staat. Soms wordt een kind met een gehoorprobleem geboren. Bij meer kinderen komen tijdelijk middenoorontstekingen voor. Als een kind in de eerste levensjaren regelmatig middenoorontstekingen heeft gehad waarbij het kind minder goed hoorde, kunnen er uitspraakproblemen en taalproblemen ontstaan. Tijdens een logopedische behandeling kan een medische ingreep, zoals het plaatsen van trommelvliesbuisjes of het verwijderen van amandelen bij kinderen met terugkerende middenoorproblemen, noodzakelijk zijn. De KNO-arts voert deze ingreep uit.

Gehoorproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door een ongeval, een infectieziekte, het gebruik van bepaalde medicijnen of door een lawaaibeschadiging. Bij het ouder worden kan door slijtage van het binnenoor ouderdomslechthorendheid ontstaan. Door gehoorproblemen wordt het onderlinge contact (de communicatie) verstoord omdat het spreken niet goed wordt verstaan.

Auditieve informatieverwerkingsproblemen

Bij een auditief informatieverwerkingsprobleem is het gehoor goed, maar zijn er toch problemen met het verwerken van de gehoorde taal. Zowel kinderen als volwassenen kunnen auditieve informatieverwerkingsproblemen hebben. Problemen met de auditieve verwerking kunnen gevolgen hebben voor de communicatie en het leren op school. Daarnaast zijn er vaak andere problemen zoals snel afgeleid zijn en wisselend reageren op taal.

Verschillende luistervaardigheden spelen ook een grote rol bij de leesvoorwaarden en het leren lezen en spellen. Kinderen van groep 2 moeten een aantal luistervoorwaarden beheersen voordat ze naar groep 3 gaan. Kinderen in groep 3 moeten enkele luistervaardigheden beheersen om te leren lezen en spellen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘hakken’, het ‘plakken’ en rijmen. Kinderen met auditieve informatieverwerkingsproblemen maken zich deze voorwaarden met meer moeite eigen.

Download de folder: Auditieve verwerkingsproblemen
Download de checklist: Auditieve informatieverwerkingsproblemen bij kinderen
Download de checklist: Auditieve informatieverwerkingsproblemen bij volwassenen