Gehoor

Een kind leert spraak en taal door te luisteren naar zijn omgeving en door het voorbeeld van zijn omgeving te imiteren. Als een kind minder goed hoort kan het kind uitspraakproblemen en taalproblemen krijgen. Soms wordt een kind met een gehoorprobleem geboren. Veel kinderen horen in periodes minder goed door middenoorontstekingen. Tijdens een logopedische behandeling kan een KNO-arts bij kinderen met terugkerende middenoorproblemen trommelvliesbuisjes plaatsen of amandelen verwijderen.

Gehoorproblemen kunnen ook worden veroorzaakt door een ongeval, een infectieziekte, het gebruik van bepaalde medicijnen of door een lawaaibeschadiging. Bij het ouder worden kan door slijtage van het binnenoor ouderdomsslechthorendheid ontstaan. De gehoorproblemen kunnen de communicatie beïnvloeden omdat het spreken niet goed wordt verstaan.

Auditieve informatieverwerkingsproblemen

Bij een auditief informatieverwerkingsprobleem hoort iemand goed,  maar zijn er toch problemen met het verwerken van de gehoorde taal. Zowel kinderen als volwassenen kunnen auditieve informatieverwerkingsproblemen hebben. Problemen met de auditieve verwerking kunnen de communicatie met anderen en het leren op school beïnvloeden. Daarnaast zijn er vaak andere problemen zoals snel afgeleid zijn en wisselend reageren op taal.

Voor het lezen en spellen zijn verschillende luistervaardigheden belangrijk.  Kinderen van groep 2 moeten een aantal luistervoorwaarden beheersen voordat ze naar groep 3 gaan. Kinderen in groep 3 moeten enkele luistervaardigheden beheersen om te gaan lezen en spellen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘hakken’, het ‘plakken’ en rijmen. Kinderen met auditieve informatieverwerkingsproblemen hebben vaker moeite met het aanleren van deze luistervaardigheden.

Download de folder: Auditieve verwerkingsproblemen
Download de checklist: Auditieve informatieverwerkingsproblemen bij kinderen
Download de checklist: Auditieve informatieverwerkingsproblemen bij volwassenen