Nivel

nivel-bannerLogopediepraktijk Appeltern neemt deel aan het Nivel onderzoek Zorgregistraties Eerste Lijn. In de bijgevoegde folder en op de website www.nivel.nl/zorgregistraties vindt u informatie over dit onderzoek. Indien u het wenst worden uw gegevens niet aan het Nivel aangeboden.

Download de folder: Nivel zorgregistraties eerste lijn