Wetgeving en privacy

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz) heeft u recht op inzage in uw dossier. Ook heeft u recht op duidelijke informatie over uw logopedische probleem, de diagnose en de behandelmogelijkheden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacywetgeving die zorgt voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens. In het privacyreglement leest u hoe Logopediepraktijk Appeltern omgaat met uw persoonsgegevens. Logopediepraktijk Appeltern is AVG proof. Er wordt zorgvuldig met uw gegevens omgegaan.

PRIVACYREGLEMENT LOGOPEDIEPRAKTIJK APPELTERN