Wetgeving en privacy

Volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) heeft u recht op inzage in uw medische dossier. Ook heeft u recht op duidelijke informatie over uw logopedische probleem, de diagnose en de behandelmogelijkheden.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is privacywetgeving die zorgt voor een goede beveiliging van uw persoonsgegevens. In het privacyreglement leest u hoe Logopediepraktijk Appeltern omgaat met uw persoonsgegevens. Logopediepraktijk Appeltern is AVG proof, dus wordt er zorgvuldig met uw gegevens om gegaan.

PRIVACYREGLEMENT LOGOPEDIEPRAKTIJK APPELTERN