Josefine van Heijst

In 1988 ben ik afgestudeerd aan de opleiding logopedie in Hengelo. Na mijn afstuderen heb ik op de afdeling kinderneurologie van het Radboud UMC in Nijmegen gewerkt. Deze baan combineerde ik met mijn werk bij Kentalis. Bij Kentalis heb ik eerst gewerkt op een school voor slechthorende kinderen en kinderen met spraak- en taalproblemen die daarnaast nog andere ontwikkelingsproblemen hebben. Later heb ik bij Kentalis in een multidisciplinair onderzoeksteam gewerkt voor de aanvraag van cluster 2-arrangementen voor kinderen in het reguliere basisonderwijs. In 1994 heb ik Logopediepraktijk Appeltern overgenomen. Ik combineer mijn werk in de praktijk met mijn baan als logopediste bij de Werkorganisatie Druten – Wijchen. Vanuit deze baan bezoek ik peuterspeelzalen en basisscholen om kinderen te observeren en te onderzoeken en geef ik scholing en voorlichting aan ouders en aan medewerkers van de peuteropvang en basisscholen.

Logopedie is een boeiend en veelzijdig vak. Ik heb mij gespecialiseerd in het begeleiden van eet- en drinkproblemen bij baby’s en jonge kinderen, de zogenaamde preverbale logopedie, en in het begeleiden van lees- en spellingsproblemen en dyslexie. Naast mijn dagelijkse werk als logopediste neem ik deel aan diverse werkgroepen. In het verleden heb ik als kwaliteitskringbegeleider groepen logopedisten begeleid in het ontwikkelen van hun vaardigheden. Ook heb ik artikelen geschreven. Verder ben ik bij een afdeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie bestuurslid geweest.