Waarneming

Bij mijn afwezigheid vanwege ziekte, vakantie of studieverlof wordt gestreefd naar continuïteit in de behandeling. In overleg met u kan de behandeling op een ander tijdstip plaatsvinden of krijgt u extra oefeningen mee om tot de volgende afspraak thuis te oefenen. Eventueel kan de praktijk worden waargenomen door een gediplomeerd logopedist.