Waarneming

Bij mijn afwezigheid door ziekte, vakantie of een cursus wordt gestreefd naar continuïteit in de behandeling. In overleg met u kan de behandeling op een ander moment plaatsvinden of krijgt u extra oefeningen om tot de volgende afspraak thuis te oefenen. Eventueel kan de praktijk  door een collega worden waargenomen.