Tarieven en vergoedingen

In 2021 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Met iedere zorgverzekeraar zijn aparte tarieven afgesproken.

Tarieven logopedie 2021

De zorgverzekeraar vergoedt de logopedie vanuit de basisverzekering.  Verzekerden boven de 18 jaar hebben daarbij een eigen risico. In 2021 is dat eigen risico € 385,00. De behandelingen worden rechtstreeks bij alle zorgverzekeraars gedeclareerd. U ontvangt van mij geen nota.

Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken worden met het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief is in 2021 € 34,00. U ontvangt deze nota. Deze nota kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Overleg met derden en verslaglegging aan derden zoals leerkracht en ambulant begeleider worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.  De nota voor dit overleg of voor deze verslaglegging wordt naar de opdrachtgever gestuurd.