Tarieven en vergoedingen

In 2020 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten. Daarbij zijn met iedere zorgverzekeraar aparte tarieven afgesproken.

Tarieven logopedie 2020

De zorgverzekeraar vergoedt vanuit de basisverzekering de logopedische behandelingen. Verzekerden boven de 18 jaar hebben daarbij een eigen risico, dat in 2020 is vastgesteld op € 385,00. De behandelingen worden rechtstreeks bij alle zorgverzekeraars gedeclareerd. Hierdoor ontvangt u geen nota van mij.

Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken worden met het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief is 100% van het behandeltarief. U ontvangt deze nota. Deze nota kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Overleg met derden en verslaglegging aan derden zoals leerkracht en ambulant begeleider worden echter niet vergoed door de zorgverzekeraar.