Tarieven en vergoedingen

In 2023 heb ik met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

De zorgverzekeraar vergoedt de logopedie vanuit de basisverzekering.  Verzekerden boven de 18 jaar hebben daarbij een eigen risico. In 2023 is dat eigen risico € 385,00. De behandelingen worden rechtstreeks bij alle zorgverzekeraars gedeclareerd. U ontvangt van mij geen nota.

Niet nagekomen of te laat afgezegde afspraken worden met het verzuimtarief in rekening gebracht. Het verzuimtarief is in 2023 € 34,00. U ontvangt deze nota. Deze nota kan niet bij de zorgverzekeraar worden gedeclareerd.

Overleg met derden en verslaglegging aan derden zoals leerkracht en ambulant begeleider worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.  De nota voor dit overleg of voor deze verslaglegging wordt naar de opdrachtgever gestuurd.